Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης (Όροι Χρήσης)

Όροι Χρήσης Ιστότοπου

1. Εισαγωγή

Καλώς ορίσατε στο διαδικτυακό τόπο www.siniditidiatrofi.gr (στο εξής «διαδικτυακός τόπος»), που ανήκει στην εταιρεία «ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», η οποία εδρεύει στη ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Λεωφ. Σαρωνίδας 44, 19013 (στο εξής «Εταιρεία»). Ο διαδικτυακός τόπος μας σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερωθείτε σχετικά με την Εταιρεία μας και τις υπηρεσίες μας. Προκειμένου οι χρήστες να απολαμβάνουν όλες τις δυνατότητες που προσφέρει ο διαδικτυακός τόπος μας πρέπει να είναι ενήλικες. Τόσο στους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης όσο και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στην Πολιτική που αφορά στη Χρήση Cookies, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μας. Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα εν λόγω έγγραφα.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου μας συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, οι οποίοι αφορούν στο σύνολο του περιεχομένου του. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση τους στον διαδικτυακό μας τόπο. Μετά από την δημοσίευση των τροποποιήσεων, η χρήση του διαδικτυακού τόπου μας συνεπάγεται την αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων.

2. Περιορισμός Ευθύνης

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο έχουν ελεγχθεί και συγκεντρωθεί με τη δέουσα προσοχή από τους εξωτερικούς συνεργάτες της Εταιρείας και έχουν την αντίστοιχη βιβλιογραφία όπου χρειάζεται. Ωστόσο, παρά την προσπάθεια της Εταιρείας προκειμένου το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο να είναι πλήρεις, έγκυρες και ακριβείς, η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων αυτών. Η χρήση της ιστοσελίδας από κάθε χρήστη γίνεται με αποκλειστική του ευθύνη. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου παρέχεται στους χρήστες αυτούσιο, χωρίς οποιαδήποτε μορφή εγγύησης και, ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν δεσμεύεται, δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση αναφορικά με την ασφάλεια αυτού.

Η Εταιρεία έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού τόπου από κακόβουλο λογισμικό/ιούς κλπ. Η Εταιρεία και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ή τυχόν άλλα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία και παράδοση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή εν γένει στη λειτουργία αυτού σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, επιγενόμενες ή παρεπόμενες, θετικές ή αποθετικές, που ενδέχεται να προκύψουν αναφορικά με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και αφορούν στη χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτού, καθώς και σε κάθε παράλειψη, ανακρίβεια, καθυστέρηση ή αποτυχία λειτουργίας, υποκλοπή ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους ή από προγράμματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση ιών και σε τυχόν άλλα σφάλματα ή ελαττώματα επ’ αυτού.

3. Πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους – Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Τυχόν πληροφορίες που προέρχονται από τρίτα μέρη συνιστούν έκφραση προσωπικών απόψεων των προσώπων αυτών. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους πληροφορίες.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων («hyperlinks») σε άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι ανήκουν σε τρίτα μέρη και ως εκ τούτου δεν ευρίσκονται υπό τη διαχείριση της Εταιρείας και δεν υφίσταται δυνατότητα παρέμβασης εκ μέρους της Εταιρείας στο περιεχόμενο αυτών. Οι πάροχοι των εξωτερικών αυτών διαδικτυακών τόπων φέρουν την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ασφάλεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτούς. Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, που διατίθενται από τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο διαδικτυακών τόπων τρίτων που συνδέονται με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η σύνδεση των χρηστών στους εξωτερικούς αυτούς διαδικτυακούς τόπους γίνεται με δική τους ευθύνη και σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες οφείλουν να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους των ιστοτόπων αυτών για οτιδήποτε τυχόν προκύψει από την επίσκεψη και χρήση τους.

4. Υπηρεσία

Ο διαδικτυακός τόπος προσφέρει αγορά υπηρεσιών που επιτρέπει στους χρήστες της να έχουν πρόσβαση σε βίντεο, διαδικτυακά βιβλία και λοιπό οπτικοακουστικό υλικό μέσω υπολογιστή, ηλεκτρονικής ταμπλέτας, κινητό τηλέφωνο με απαραίτητη τη χρήση Διαδικτύου.

5. Τρόποι πληρωμής.

Η πληρωμή των προϊόντων και των υπηρεσιών γίνεται με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία θα σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν από τους υποδεικνυόμενους έγκυρους τρόπους πληρωμής. Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο πληρωμής σας, μεταβαίνοντας στον ιστότοπό μας, κάνοντας κλικ στο μενού «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ».

Εάν μια πληρωμή δεν διευθετηθεί με επιτυχία, λόγω λήξης ισχύος της πιστωτικής ή της χρεωστικής σας κάρτας, είτε λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου στο λογαριασμό σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και δεν προβείτε έγκαιρα στην αλλαγή του τρόπου πληρωμής ή στην ακύρωση του λογαριασμού σας, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβασή σας στην υπηρεσία, μέχρι να λάβει χώρα έγκυρη πληρωμή.

Όταν ενημερώσετε τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής σας ή ανανεώσετε το χρηματικό διαθέσιμο στον ήδη υπάρχοντα τρόπο πληρωμής, μας παρέχετε ταυτόχρονα την εξουσιοδότηση να συνεχίσουμε να τον χρεώνουμε με το κόστος της συμφωνηθείσας συνδρομής -εφόσον δεν έχετε ακολουθήσει την διαδικασία ακύρωσης συνδρομής και διατηρείτε δικαίωμα πρόσβασης στην υπηρεσία. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται αλλαγή στις ημερομηνίες πληρωμής των λογαριασμών σας.

Οι τρόποι πληρωμής μπορεί να μεταβάλλονται ή να εμπλουτίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερωθείτε έγκαιρα με κάποιον από τους συμφωνημένους τρόπους επικοινωνίας σας με την Εταιρεία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χρέωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών της ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή δεν θα επηρεάσει τις χρεώσεις σας μέχρι τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας της υπηρεσίας και δε θα γίνεται χωρίς την έγκαιρη ενημέρωσή σας. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν συμφωνείτε με τις νέες χρεώσεις ακολουθείτε τη διαδικασία Ακύρωσης, που προβλέπεται στο άρθρο 8.

6. Άδεια πρόσβασης

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία και όλο το εκπαιδευτικό υλικό είναι αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Με την αγορά των υπηρεσιών σε μορφή μεταφορτώσιμων προϊόντων, σας παρέχουμε περιορισμένη, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης στις υπηρεσίες της Εταιρείας

προβολή βίντεο,
ανάγνωση διαδικτυακών βιβλίων (eBook)
ή κάθε άλλου διαθέσιμου οπτικοακουστικού υλικού.

Με την αγορά των υπηρεσιών ή των προϊόντων μας δεν σας παρέχεται κανένα άλλο δικαίωμα πλην του παραπάνω. Απαγορεύεται ρητά η χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας για δημόσια προβολή ή ανάγνωση. Επίσης δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, πλην της απλής ιδιωτικής θέασης,

η αναπαραγωγή,
εκμετάλλευση,
αντιγραφή,
δημοσίευση
ή επεξεργασία του περιεχομένου της Εταιρείας, ολική ή μερική.

7. Συμμόρφωση

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου (www.siniditidiatrofi.gr), συμπεριλαμβανομένων όλων των λειτουργιών που σχετίζονται με αυτήν, σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή άλλους περιορισμούς στη χρήση της υπηρεσίας ή του περιεχομένου της. Συμφωνείτε να μην αρχειοθετήσετε, μεταφορτώσετε (εκτός των συσκευών σας), αναπαραγάγετε, μεταδώσετε, προβάλλετε, εκτελέσετε, δημοσιεύσετε, εκχωρήσετε άδεια χρήσης, δημιουργήσετε παράγωγα έργα, προσφέρετε προς πώληση ή χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο που λαμβάνετε μέσω των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου. Συμφωνείτε να μην παρακάμψετε, διαγράψετε, αλλάξετε, απενεργοποιήσετε, υποβαθμίσετε ή αποτρέψετε οποιαδήποτε προστασία περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένα μέσα για να έχετε πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο. Συμφωνείτε να μην αναδιαμορφώσετε, αναστρέψετε ή αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε λογισμικό ή άλλα προϊόντα ή διαδικασίες που είναι προσβάσιμες μέσω του διαδικτυακού τόπου. Συμφωνείτε να μην εισάγετε οποιοδήποτε κωδικό ή προϊόν ή χειριστείτε το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε μέθοδο εξόρυξης δεδομένων, συλλογής δεδομένων ή εξαγωγής. Επιπλέον, συμφωνείτε να μην ανεβάζετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, αποστέλλετε ή διαβιβάζετε οποιοδήποτε υλικό έχει σχεδιαστεί για να διακόπτει, να καταστρέφει ή να περιορίζει τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που σχετίζεται με τον διαδικτυακό τόπο, καθώς, επίσης και τυχόν αρχεία ή προγράμματα. Μπορούμε να τερματίσουμε ή να περιορίσουμε τη χρήση της υπηρεσίας μας, αν πιστεύουμε εύλογα ότι έχετε παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης ή συμμετέχετε στην παράνομη ή δόλια χρήση της υπηρεσίας.

8. Πρόσβαση

Το μέλος που δημιούργησε λογαριασμό στον διαδικτυακό τόπο με στόχο την πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου χρεώνεται με τον τρόπο πληρωμής που επέλεξε (ο κάτοχος του λογαριασμού) και έχει πρόσβαση και έλεγχο στον λογαριασμό του στον διαδικτυακό τόπο. Για να διατηρήσετε τον έλεγχο του λογαριασμού σας και να αποτρέψετε την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου αυτόν, δεν πρέπει να αποκαλύψετε τα στοιχεία του κωδικού πρόσβασής σας ή της μεθόδου πληρωμής (για παράδειγμα, τα τελευταία τέσσερα ψηφία της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας) που σχετίζονται με το λογαριασμό σας σε οποιονδήποτε. Είστε υπεύθυνοι για την ενημέρωση και τη διατήρηση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχετε σε σχέση με το λογαριασμό σας. Η Εταιρεία δεν θα σας ζητήσει ποτέ πληροφορίες και τα στοιχεία της κάρτα σας. Οποιαδήποτε τέτοια επικοινωνία αποτελεί απόπειρα κλοπής των στοιχείων σας από άτομο που δεν εργάζεται στην Εταιρεία και σας παρακαλούμε για την άμεση αναφορά του περιστατικού.

9. Τροποποίηση Υπηρεσιών

Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή τους όρους και τα χαρακτηριστικά της προσφερόμενης υπηρεσίας, δεδομένης της κινητικότητας αυτού του τύπου υπηρεσιών, καθώς και των όρων της σύμβασης για τεχνολογικές αλλαγές, εξέλιξη της αγοράς, μεταβολή των οικονομικών συνθηκών κ.λπ.

Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε το συντομότερο για την αλλαγή διεξαγωγής των υπηρεσιών ή την ακύρωση τους. Η σχετική ενημέρωσή σας θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας που δηλώσατε. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που καταργήσετε ή μεταβάλλετε την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που δηλώσατε, χωρίς να έχετε ενημερώσει για τη σχετική μεταβολή και χωρίς να έχετε δηλώσει τη νέα σας ηλεκτρονική διεύθυνση.

10. Διακοπές Διαθεσιμότητας και Συντήρησης

Η Εταιρεία σας προσφέρει πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο 24 ώρες την ημέρα και 365 ημέρες το χρόνο. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκληθούν από σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο, την έλλειψη διαθεσιμότητας της υπηρεσίας ή την προσωρινή αναστολή της για λόγους που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένου τυχαίου συμβάντος, ανωτέρας βίας, παρέμβασης τρίτου μέρους ή χρήστη. Σε περίπτωση διακοπής λόγω του χρόνου που απαιτείται για τη βελτίωση της υπηρεσίας ή τυχόν συντήρηση ή αναβάθμιση των ανάλογων συστημάτων, η Εταιρεία θα σας ειδοποιήσει μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε ως email επικοινωνίας, όποτε είναι τεχνικά εφικτό, σε εύλογο χρονικό διάστημα, για τις ημερομηνίες των εργασιών συντήρησης. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι αυτές οι εργασίες βελτίωσης και συντήρησης θα πραγματοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν.

11. Πνευματικά δικαιώματα

Το σύνολο των βίντεο, των διαδικτυακών βιβλίων και του λοιπού οπτικοακουστικού υλικού που διατίθεται μέσω του διαδικτυακού τόπου αποτελούν πρωτότυπα πνευματικά έργα, τα οποία προστατεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, αλλά και τις Διεθνείς Συμβάσεις, στις οποίες έχει προσχωρήσει το Ελληνικό Κράτος. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να φροντίσει για την προστασία των παραπάνω δικαιωμάτων έναντι κάθε κακόβουλης προσβολής τους. Όλα τα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, μέθοδοι και προγράμματα που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία στο πλαίσιο λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου αποτελούν άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, επί των οποίων οι χρήστες δεν διατηρούν οποιοδήποτε δικαίωμα.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το σύνολο των προϋποθέσεων και των όρων χρήσης της Εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους ή αντικατάστασή τους ρυθμίζονται και συμπληρώνονται από το ισχύον εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν τους βασικούς όρους της συμφωνίας για την παροχή πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο από την Εταιρεία Υπηρεσίας προς τους χρήστες. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.